Kasteel Geerestein

KASTEEL GEERESTEIN

Kasteel Geerestein gaat terug tot de latere middeleeuwen en is, gedurende zijn geschiedenis, vijfmaal her- of verbouwd en in het beheer geweest van zes families: van Zuylen van Nijvelt, van Lynden, Pijnssen van der Aa, van Rechteren en Hooft, en sinds 1981, INBO architectenbureau.

Het kasteel is rondom 1400 gebouwd door Jacob graaf van Zuylen van Nyvelt, een leenheer van de bisschop van Utrecht. Welke type kasteel hij toen heeft laten optrekken is niet meer te achterhalen. Het verstekte huis had een militaire functie ter verdediging van het Sticht (Utrecht) tegen aanvallen uit Gelderland en ter handhaving van de lokale orde. Omringd door een brede slotgracht, de vrijwel haaks op het huis staande Geeresteinselaan vormde vanaf Woudenberg de toegangslaan tot het kasteel.

Roghman-049-Geerestein

Kasteel Geerestein 1647

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd het kasteel in 1482 door de bisschop van Utrecht belegerd en totaal verwoest. Maar het werd weer snel rond het begin van de 16de eeuw herbouwd op zijn oude fundamenten door Gerrit van Zuylen van Nyvelt. Het kasteel werd ongeveer vijftig jaar later uitgebreid en verbouwd tot een u vormig kasteel met twee zeivleugels aan de voorkant door Gerrit’s kleinzoon Arend van Zuylen van Nijevelt.

Het is waarschijnlijk dat delen van het kasteel rondom 1617 werden hersteld na decennialange verwaarlozing tijdens de roerige 80 jaarige oorlog door nakomeling Arnt van Zuylen van Nijevelt, de laatste eigenaar uit dit geslaacht.

Het kasteel werd echter 30 jaar later grondig veranderd door de nieuwe eigenaar Jasper Graaf van Lynden. Hij liet het binnenplein van het U-vormige huis invullen met een grote bouwblok. Het kasteel van toen is voor het eerst te zien op deze tekening gemaakt door Roelant Roghman in 1647.

photo 4

Kasteel Geerestein 1772

Omstreeks 1740 werd het oude Hollandse kasteel door de familie van Rechteren omgebouwd tot een Versaillesachtige landhuis. Het front werd voorzien van een grote schijngevel in de Franse barrokstijl, met in het midden een borstbeeld van Diana. Tegelijkertijd werden er twee bouwhuizen op het voorplein opgetrokken (een diende als stal en koetshuis, de andere als belhuis) en een Grand Canal werd achter het kasteel uitgegraven. De tuinen rondom het kasteel werden in de Fransestijl beplant met vele boomgaarden, moestuinen, rechte lanen en hoge hagen.

In 1834 werd het kasteel door Hendrik Daniel Hooft wit gepleisterd en in neoclassicistische stijl verbouwd met boven op de voorgevel het wapen van Geerestein. De tuinen veranderden in weiland, de oude slotgracht werd gedempt, en de bouwhuizen op het voorplein werden eveneens wit gepleisterd en verbouwd.

HGold

Kasteel Geerestein 1900

In 1938 werd kasteel Geerestein gevorderd voor de huisvesting van militairen die de Grebbelinie moesten verdedigen. In de oorlog waren er evacues uit Scheveningen gehuisvest en na de bevrijding arbeiders die in de wederopbouw te werk gesteld werden. Vervolgens verbleven er mensen die uit Indonesie terugkeerden. Vanaf 1957 bood Geerestein onderdak aan een tehuis voor bejaarden en chronisch zieken.

De familie Hooft verhuurde in 1969 het kasteel met bijgebouwen aan architectenbureau INBO die in 1981 de gebouwen kocht. De laatste verbouwingen aan huize Gerestein vonden plaats in de periode 1980-1985 toen het kasteel en de twee bouwhuizen middels een restauratie en verbouwing tot kantoor werden omgevormd.

Kasteel Geerestein is een Rijksmonument. Het is in particulair bezit en is niet toegankelijk voor het publiek.

Glogo

Meest recente berichten